Huisregels

Uw persoonlijke gegevens

 

U dient te allen tijde een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van

uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.

 

Uw gegevens up-to-date

 

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven

van wijzigingen.

 

Wachttijd

 

We streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen

we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u

desgewenst een nieuwe afspraak maken.

 

Afspraken

 

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of per e-mail worden gemaakt / geannuleerd. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het tijdgebrek dat hierdoor is onstaan. 

 

Het niet nakomen van een afspraak

 

De zorgverlener heeft de plicht om u als patiënt te wijzen op de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te melden. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

 

Medisch gegevens

 

Wij verzoeken u bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens

zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc.

dit zowel in uw belang als het onze.

 

De rekening

 

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code.

Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

 

Betaling

 

De patiënt moet zorgen dat het betalingsgedrag volgens afspraak verloopt. 

Klachten

 

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) bereikbaar via telefoonnummer 0900-2025012.

Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie , de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. U kunt de KNMT een brief of e-mail schrijven . U kunt ook het online KNMT-klachtformulier invullen via www.knmt.nl 

 

Contactgegevens KNMT 

Geelgors 1 

3435 CA Nieuwegein

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Royal Dental is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Het niet nakomen van de huisregels

 

Indien de patiënt herhaaldelijk afwijkt van de huisregels, zullen wij hem er schriftelijk op wijzen dat er sancties zullen volgen indien hij nogmaals niet conform de huisregels handelt. Wij maken hier een nauwkeurig dossier van met alle feiten omtrent bezoek- en betaalhistorie.

Indien de patiënt een zodanige historie heeft opgebouwd van betalingsachterstanden en no-show (het niet verschijnen op afspraak) kan de praktijk ervoor kiezen om de behandelovereenkomst met de patiënt te beëindigen. De patiënt stelt eigenlijk de praktijk niet in staat om hem te behandelen.

Wij hebben dan wel aantoonbaar de patiënt herhaaldelijk gewezen op de mogelijke beëindiging van de patiënt - zorgverlener relatie.

Tot slot

 

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Terug

Heeft u nog vragen laat het ons dan weten.Wij helpen u graag verder>>>

Royal Dental

Uw praktijk voor algemene tandheelkunde, esthetische en cosmetische tandheelkunde, implantologie en mondhygiëne. Royal-Dental bestaat uit een deskundig team dat gespecialiseerd is in gevarieerde deelgebieden. 

Royal Dental © Copyright 2017